Mullvad och förtrollad älg

Ibland ser jag döda mullvader, är det rovfåglarna som tappar dem? Rovfåglar saknas inte i Skåne, älg ser jag väldigt sällan. Men om jag kisar kan hästen nästan förvandlas till en älg…

mullvad

Häst

Annonser