Vårvärme

Men idag strålar blåsippan, medan sädesärlan jagar nässelfjäril och missar.