Syre

Vid syrebrist finns det ingen slutlig elektronacceptor, elektrontransportkedjan blir då mättad på elektroner och kan inte ta emot fler elektroner. Då kan inte omvandlingen av NADH2 och FADH2 till NAD och FAD ske – ”the electron-transport chain can no longer serve as a mechanism for reoxidizing the reduced coenzyme molecules, NADH2 och FADH2, that are produced by glycolysis and the Kreb’s cycle”. Varför inte det?