Tisdagstema: 2009


Av skadan vis
gäller det att vara mer precis
Att enbart starka upplevelser önska
kan ge allt annat än skir grönska…

Därför – under nästa års dagar
kommer allt att bli som jag behagar!
Önskningarna ska bara noga formuleras
för att skönja de frön som planteras…

Se andras bidrag.ttema